Sektörde 24. Yıl...
  Turkey United Kingdom Turkey United Kingdom United Kingdom United Kingdom
 • Üye Ol
 • Giriş Yap

Nif Organik Toz Katı Çiftlik Gübresi

Nif Organik Toz Katı Çiftlik Gübresi

Nif Organik Toz Katı Çiftlik Gübresi

25 KG

Fiyat :Mevcut Değil
KDV :%
KDV Tutarı :
Toplam :
FİYAT BİLGİSİ AL

Organik Gübre

Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, Canlılara ait (Bitki, hayvan v.b)Atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış materyaldir.

Çeşitli bölgelerde büyük baş yetiştiriciliği yapılan modern çiftliklerden gübreler satın alınır. İşletmede toplanan gübrelerin serüveni yaklaşık (6) ay sürmekte sırasıyla(Dinlenme, Mayalanma ve Fermantasyon işlemine tabi tutulur. Dinlenmiş gübreleri çok geniş beton sahalara (2)metre yükseklik,(200)metre boyunda sıralar yapılır. Burada dikkat edeceğimiz husus Gübrelerin nem başlangıçları %40-65, Hava sıcaklıkları 30oC üzerinde olmalıdır. Topturn dediğimiz fermantasyon makinesi ile 2-3 günde 1 kez karıştırılarak fermantasyon işlemine tabi tutarız.Sıcaklıkları sık,sık ölçülür.sıcaklıkların 650-700C kadar çıkması beklenir. Çünkü içersindeki istenmiyen zararlıların (Nematod, Patojen, Fungustlar ve yabancı ot tohumları yok oluncaya kadar bu işlem devam eder. Bu fermantasyondan sonra ısıl işlem sistemine tabi tutulur Hijenik, Steril Sağlıklı olan gübreler  Öğütme, ve eleme işlemine tabi tutulur. İşletmemizde bulunan bunkerlere alınıp,dolum ünitemizde 25 er kg lık paketlere doldurulup tüketicilerin hizmetine sunulur. Organik gübreler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Tescilli, Lisanslı aynı zamanda organik gübre denetleme kurumu tarafından EU, NOP, ve TR olarak belgelendirilmiştir. Organik gübreler ileri teknoloji üretilmiştir.İçerisinde bulunan bitki besin maddeleri,Organik madde ve hümik + fulvik asitlerin toprak,bitki üzerinde çok önemli etkileri vardır.

Fiziksel özellikleri,  Kimyasal özellikleri,  Mikrobiyolojik aktivitesine etkilerini sayabiliriz.

Organik gübrenin toprağın fiziksel özelliklerine etkisi:

 • Toprağın su tutma kapasitesi arttırır.
 • Organik maddece zengin olan topraklarda, bitkiler suya daha az ihtiyaç duyarlar. Sulama suyunda gereksiz su harcamaları önlemiş oluruz.
 • Organik gübre toprağın rengini koyulaştırır, daha fazla ısınmasın sağlar.
 • Toprağın geçirgenliği arttırarak hava, su ve nem alımını kolaylaştırır.
 • Toprakta bulunan tuzu bitkilerin kök kısmından uzaklaştırarak bitkilere zarar vermesini engeller.

Organik gübrenin toprağın kimyasal özelliklerine etkisi:

 • Azot, fosfor, Potasyum humus ile etkili olur.
 • Toprağın Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılar.
 • Toprağın besin maddesin tutma kapasitesini (katyon değişim kapasitesini ) arttırır.
 • Toprakta bulunan bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilir formda tutulmasını sağlar.
 • Organik madde parçalandıkça toprakta depolanamayan azotu dengeli biçimde azot bakterilerine çevirir.
 • Suyun eritemediği kireci eritir, bu eritme sonucu çıkan karbondioksiti bitkiler için çok önemli olan fotosentez gerçekleşmesinde kullanır.
 • Topraklarımızda en büyük sorun olan ph yüksekliği, toz kükürtle birlikte kullanılırsa toprakların ph sını düşürmesini sağlar.
 • Toprakta bulunan bitki gelişimi için gerekli olan demirin bitkinin alabileceği şekle dönüştürür.
 • Toprakta yarayışsız formda bulunan besin maddelerini,yarayışlı hale gelmesini sağlar.
 • Organik gübre bitkide hücre bölünmesini arttırarak bitkinin büyüme hızını arttırır.

Organik gübre toprağın mikrobiyolojik aktivitesine etkisi:

 • Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi arttırır.
 • Toprakta biyolojik aktivite sonucunda besin elementlerinin yarayışlı hale gelmesini sağlar.
 • Toprakta mikroorganizma populasyonunu arttırır.

Organik gübrenin uygulama şekli:

 • Hepimizin bildiği gibi çok yıllık bitkilerde ağaç yaşına bağlı olarak kullanılır. Örneğin 1 yaşındaki ağaca 1 kg şeklinde,5 yaşındaki ağaça 5 kg, 8 yaşındaki ağaça 8 kg,(10 yaşından sonraki ağaçlara ve isterse ağacın yaşı 100-150 olsun (8 ile 10 kg) arsında uygulanır) (Ocak, Şubat, Mart aylarında, Ağaç taç iz düşümü çevresine 10 -15 cm derinliğe atılır, kapatılır.)
 • Tek yıllık bitkilerde kullanımı dekara 300-350 kg şeklinde, (Örneğin, Biber, Patlıcan,Pamuk, Mısır, Kavun, Karpuz, Domates v.s) son sürümde 20-25 cm derinliğe kapatılır.(Ocak, şubat, mart aylarında)
 • Tek yıllık bitkilerde(Buğday, Arpa, Çavdar) kuru tarımda dekara 150-200 kg
 • Tek yıllık bitkilerde(Buğday, Arpa, Çavdar) sulu tarımda dekara 200-250 kg, dikim öncesi son sürümde uygulanır.
 • Seralarda fide dikimlerin önce hazırlıkta dekara 300-350 kg şeklinde uygulanır.
 • Saksılarda, saksı değişimlerinde saksının hacmine göre 50-70 gr şeklinde uygulanır.
 • Çim alanlarında m2 ye 300-400 gr şeklinde kullanılır.

Organik gübrenin faydaları:

Yüksek organik madde içeriğiyle, kimyasal gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin arttırılmasında kullanılacak çok önemli araçtır.

Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımını, verimi arttırmanın yanında, topraktaki yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmuştur. Örneğin 1 gr toprakta 27 milyar mikroorganizma olması gerekirken,oysa şimdi bu sayı milyon ve yüz binlere inmiştir.işte bu sebepten dolayı topraklar fakirleşmiştir.Organik maddenin önemi o kadar çok topraklarda en az %3-5 olması gerekirken şimdi başka bir ifade ile %-1 altındadır.tekrar bu toprakları zenginleştirmek,toprağı gençleştirmek aşınan organik maddeyi yerine konması için muhakkak organik madde takviyesi yapmak mecburiyetindeyiz,yoksa topraklarımızda çoraklaşmak kaçınılmazdır.

 • Toprakta su oksijeni tutan organik maddedir.
 • Besin maddelerini absorbe eden, mikroorganizma faaliyetlerini hızlandıran en önemli etmen organik maddedir.
 • Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu, kaybolan doğal dengeyi yeniden inşa etmeye yarayan en önemli etmendir.
 • İnsana ve çevreye,izlenebilir sürdürebilir üretim sisteminin en önemli girdisidir.
 • Sentetik kimyasal tarım ilaçların kullanımını ortadan kaldırmaya alternatif organik gübredir.
 • Kimyasal gübrelerle,organik gübreyi birlikte kullanılırsa kimyasal gübre kullanımın azaltmış olur.toprak üzerinde daha az tahribata sebep olur.
 • Organik gübre ile yetirilen ürünler, insan tüketimine sunulan tarım ürünlerin getireceği faydalar bakımından çok önemlidir.

AMBALAJ : 25 KG

Organik Madde :  % 40

Toplam Azot (N) : % 2

Toplam Fosfor (P2O5) : % 1,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 1,5

Toplam (Humik-Fulvik) Asit : % 5

Karbon / Azot Oranı (C/N) : % 8,9

Nem : % 20

EC : 7.4 ds/m

Ph: 7.5/9.5